NPS

NPS-mittari kertoo suositteluhalukkuudesta

NET PROMOTER SCORE

Asiakaskokemusta mitataan Mehiläisessä kansainvälisesti tunnetun nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo reaaliaikaisesti, kuinka suuri osa asiakkaistani suosittelisi Mehiläistä läheisilleen ja tuttavilleen. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakkaamme kertoo suosittelevansa Mehiläistä. Yli 50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.

70 Vastauksen keskiarvoni on 95 (eli 9.5/10, 5.12.2017).

Lue lisää

© 2019 Kari Salo